سلام قولا من رب رحیم

این وعده خداست بر بهشتیان: سلامی از جانب پروردگار مهربان
دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1395

فیل ها ناامید میشوند! شما چطور ؟!


فیل ها ناامید میشوند! شما چطور ؟!

مردی از کنار قفسه فیل ها می گذشت و در کمال تعجب دید فیل عظیم الجثه تنها با یک ریسمان باریکی که به پایش متصل است؛ در قفس زندانی شده!
برایش این سوال پیش آمد که چرا فیل با اینهمه قدرت این ریسمان ضعیف را پاره نمی کند و از قفس سیرک نمی گریزد!
از رام کننده فیل پرسید: چرا فیل بی عرضه است؟! و هرگز تلاش نمیکند که این ریسمان ضعیف را پاره کند؟
رام کننده پاسخ داد: وقتی فیل ؛ بچه بود و به اینجا آمد ؛ ما با یک ریسمان ضعیف که بچه فیل قادر به پاره کردن آن نیست آنها را در قفس جا میدهیم. آنها در آن زمان هرچه تقلا می کنند نمی توانند آن ریسمان را پاره کنند.
در حقیقت آنها نا امید می شوند و وقتی بزرگتر هم شدند هنوز تصور می کنند که قادر به پاره کردن آن ریسمان ضعیف نیستند!
در واقع تصویر همان شکست کودکی در ذهن شان است و هیچ گونه تلاش دیگری نمی کنند!

 ++++++++++
کسانی را دیده ایم که در کلاس شنا از بدترین شاگردان بودند اما نا امید نشدند و اکنون شناگری توانمندتر از مربی هستند !
کسانی را دیده ایم که در چندین آزمون رانندگی رد شدند اما اکنون خود مربی رانندگی هستند.

پیرمردها و پیرزن هایی بودند که در سن بالا به کلاس نهضت رفتند و برخلاف دیگرانی که ناامید شده اند اکنون به خوبی خواندن میدانند.
اگر ذهن انسان شکست نخورد؛ توان آدمی؛ قادر به انجام هر کاری ست که قبلا در آن ناموفق بوده است!
@hassansanei

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 317 )
   1       2       3       4       5       ...       317    صفحه بعدی